Chciałem postawić serwer, czy możecie forwardować mi porty? Drukuj

W sieci DUNA używane są tylko adresy zewnętrzne i publiczne nie są używane adresy prywatne, czyli z puli 192.168.x.x czy 10.x.x.x. Adresy te potrzebowały tzn. maskarady. w tej chwili w sieci DUNA nie używamy tych typów adresów, w związku z czym nie jest używana maskarada.

Jeśli chcesz postawić serwer musisz wykupić tzn. adres publiczny.