Strona Główna
O sieci
Cenniki
Regulaminy
Kontakt
Internet
Telefon
Internet + Telefon
Aktualne Promocje
Osoby niepełnosprawne
Pytania i Odpowiedzi
Poczta
Panel Administracyjny
Informacje RODO
 
 
Osoby niepełnosprawne PDF Drukuj Email

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ
PPUH „DUNA” P. Dunaj
z siedzibą 15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22/5
Niniejszy materiał informuje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych przez PPUH „DUNA” P. Dunaj.


Dokument ten jest udostępniany w postaci:

1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (24 pkt.) - udostępnianego na każde życzenie osoby niepełnosprawnej poprzez przesłanie pocztą lub inne dostarczenie na adres korespondencyjny.

2. W postaci elektronicznej, w formie dokumentu tekstowego przesłanego na adres poczty elektronicznej - na każde

życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

3.Zawartość strony www, można powiększyć poprzez wciśnięcie jednocześnie klawiszy CTRL i +.


I. TELEKOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA KOŃCOWE

PPUH „DUNA” P. Dunaj .nie świadczy sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych końcowych, jednakże na życzenie osoby niepełnosprawnej przekaże informacje gdzie takie urządzenia można nabyć.


II. POMOC W SKONFIGUROWANIU URZĄDZENIA KOŃCOWEGO

Na życzenie osoby niepełnosprawnej pracownicy  PPUH „DUNA” P. Dunaj oferują pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia końcowego oraz uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej. Pomoc świadczona jest telefonicznie lub na miejscu u klienta.

III. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Na życzenie osoby niepełnosprawnej   PPUH „DUNA” P. Dunaj udostępnia informacje i dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w formie dostosowanej do rodzaju niepełnosprawności.

Dokumenty wymienione poniżej dostarczane są na życzenie abonenta niepełnosprawnego w wybranej przez abonenta formie i terminach określonych przez wyżej wymienione rozporządzenie.

Życzenie dostarczenia wskazanych dokumentów w wybranej formie należy zgłosić pracownikom  PPUH „DUNA” P. Dunaj  lub telefonicznie.

1. Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych - dostępna w formie:

1.1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (24 pkt.) - przesłanego pocztą na adres korespondencyjny abonenta.

1.2. W postaci elektronicznej, w formie dokumentu przesłanego na adres poczty elektronicznej abonenta - na każde

życzenie osoby niepełnosprawnej w  terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

1.3. Na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille'a przesłanego na adres korespondencyjny abonenta - na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

2. Ogólne warunki umowy oraz jej wzór, cennik oraz regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla wskazanej oferty usług dostępnej w  PPUH „DUNA” P. Dunaj  - dostępne w formie:

2.1. Wydruku na papierze przy użyciu dużej czcionki (24 pkt.) - udostępnianego na każde życzenie osoby niepełnosprawnej poprzez przesłanie pocztą lub inne dostarczenie na adres korespondencyjny w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

2.2. W postaci elektronicznej, w formie dokumentu przesłanego na adres poczty elektronicznej abonenta - na każde

życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania.

2.3. Na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille'a przesłanego na adres korespondencyjny abonenta - na każde życzenie osoby niepełnosprawnej w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania

3. Informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych:

3.1. W postaci elektronicznej, w formie dokumentu przesłanego na adres poczty elektronicznej abonenta.

3.2. Na papierze w formie wydruku przy użyciu dużej czcionki (24 pkt.) przesłanego na adres korespondencyjny abonenta.

3.3. Na papierze w formie wydruku w alfabecie Braille'a przesłanego na adres korespondencyjny abonenta

3.4. Dokumenty wymienione w punktach od 3.1 do 3.3 udostępniane są na każde żądanie niepełnosprawnego abonenta, przy czym:

a. Jeżeli żądanie zgłoszono przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona

faktura  PPUH „DUNA” P. Dunaj  realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury.

b. Jeżeli żądanie dotyczy okresu rozliczeniowego, za poprzedni okres gdzie została już wystawiona faktura -  PPUH „DUNA” P. Dunaj .realizuje żądanie w  terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

4. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych:

4.1. W postaci elektronicznej, w formie dokumentu przesłanego na adres poczty elektronicznej abonenta.

4.2. Na papierze w formie wydruku przy użyciu dużej czcionki (24 pkt.) przesłanego na adres korespondencyjny abonenta.

4.3. Dokumenty wymienione w punktach 4.1 i 4.2 udostępniane są na każde żądanie niepełnosprawnego abonenta, przy czym:

a. Jeżeli żądanie zgłoszono przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura

–  PPUH „DUNA” P. Dunaj . realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury.

b. Jeżeli żądanie dotyczy okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura  PPUH „DUNA” P. Dunaj, realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.


IV . ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Osoby niepełnosprawne ( wszystkie rodzaje niepełnosprawności ) otrzymują abonament w wysokości 50% jego wysokości przez cały czas trwania zawartej  umowy .

2. PPUH „DUNA” P. Dunaj przed realizacją udogodnienia ma prawo żądać okazania , do wglądu, przez osobę żądającą realizację udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.Z 2011r. Nr 127,poz.721 z późn. zm.)

 
© Copyright 2006 PPUH "DUNA". Wszelkie prawa zastrzezone.